Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
GameLacRateVote1Sao HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! | Global

Game Card created, 1 cards shared

Player Name: Himeno

Introduction: Game gacha dễ nhỉ 30 lần đc 5 thành viên rồi, mới có mấy ngày mà từ Normal đến Hard 10 điểm tốc độ rồi, tự hào quá haha

Get QooApp for Android