Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Natsu Haru 陰陽師:百聞牌

Game Card created, 5 cards shared

Player Name: đào ngắn
Guild: ko có

Introduction: game đẹp quá trời mấy má ơi, mà tui vẫn chưa hiểu cách chơi lắm, có ai ở đây nhận kết bạn ko, vn mình có group game này ko nhỉ ai chỉ tui với

Get QooApp for Android