Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Khai Bang Do Phantom of the Kill | Japanese

Game Card created, 11 cards shared

Player Name: Inegawa

Introduction: Một vài ảnh kỉ niệm cho những Hime mà mình yêu quý. Có vài ảnh chụp không được tốt do chưa biết kĩ thuật chụp, mong mọi người thông cảm.

Get QooApp for Android