Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
一期一会 89212859

Following 3 Follower(s) 1

Game Comments (1)

<How to raise a Harem>

Notes (5) More
Newbie hỏi oldbie trả lời Đầu game nên ưu tiên chơi content nào
nên tối ưu tài nguyên nào
nên đi theo lộ trình như nào mọi nguời gợi ý giúp
nên kiếm em nào đáng build trong meta và có thể dùng tới late
banner hiện tại có ngon cho niubi kh
nêwbi bây h chơi thì đã skip bao nhiêu cái bannẻr limited rồi
banner limited collab có rerun kh
Mong các weo trả loìe cho tại hạ[開心]
Read Note
137
Get QooApp for Android