Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
LeoPara 70316403

Following 0 Follower(s) 1

Game Comments (2)

Somnus : Nonogram

4.0

Chill offline game.

Game là dễ. Ootachi là đại lão dame superd, muốn bem đứa nào cứ đeo troop hạng nặng, kèm thêm mấy anh tachi, uchi bảo kê. Chỉ cần đại lão sống đc đến lúc ra đòn là càn hết ko chưa mống nào ;3

Get QooApp for Android