Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Just a simp
Sakamoto Yuki 6959479

Following 0 Follower(s) 0

Just a simp
Game Comments (4) More

Yu Jian Love

5.0

mong là sẽ có bản Anh (。>﹏

Obey Me! Shall we date?

4.0

game khá ổn mỗi tội event khá hút máu
còn về phần cốt truyện thì với người khó tính như t thì thấy dễ đoán tình tiết quá

i love this game.

Show More
Notes (1) More
#GAME_OF_MARCH .... no title Read Note
2
Get QooApp for Android