Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Trần John 62820214

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (1)

game hay ... a,e nên trải nghiệm
ông nào chưa biết chuyển ngôn ngữ sang eng thì đây :
Vào game bấm menu -> hình bánh răng ( cài đặt ) -> bênh cạnh avata có 3 dòng ID ( dòng 1) , tên nhân vật ( dòng 2) , cài đặt ngôn ngữ ( dòng 3 ) -> bấm vào dòng 3 và đổi ngôn ngưz ...

Notes (1) More
I am killing it in Kamigoroshi no Aria (Kamigoroshi no Aria). Come and I will carry you: https://apps.qoo-app.com/en/app/18804 Read Note apps.qoo-app.com Kamigoroshi no Aria - QooApp Game Store Kamigoroshi no Ariais a 3D role-playing game developed by EXNOA. The game will be available on both PC and Android.∎ SynopsisIn the near future, a mysterious space called
2
Get QooApp for Android