Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Kiet The 62534228

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (2)

Blade & Soul 2(12+)

5.0

Đồ hoạ min setting mà chơi vẫn lag, buồn T_T

Có anh em nào biết cách xoá cái "cấm trẻ em chơi game quá 1,5 giờ không" tui buồn quá. :(

Get QooApp for Android