Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Hus là chân lí
Haki 56947448

Following 4 Follower(s) 4

Hus là chân lí
Game Comments (4) More

âm nhạc của game thật sự tuyệt vời

Arknights | English

4.4

cốt truyện về sau khá ổn, âm nhạc thì không chê được, mong là game trụ lâu dài

Brawl Stars | Global

3.6

lối chơi đa dạng với nhiều chế độ chơi và nhiều nhân vật, âm nhạc vẫn giữ được nét hay qua từng mùa, mong là gắn bó lâu dài với brawl

Show More
Get QooApp for Android