Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
minh minh 55679551

Following 0 Follower(s) 3

Game Comments (1)

Game chỉ dành cho những bạn không có nhiều thời gian giải trí chill chill , còn bạn nào muốn cày cuốc hay có nhiều contents thì không nên chơi . Gacha rate bt , kc khá dễ kiếm nên để dành tí là thích bé nào quay ra ngay trừ khi bạn xui như mình 180 lần mới ra được T.T mình chơi hoàn toàn f2p vẫn kiếm được kha khá bé

Notes (2) More
Evante is love Evante is life , may quá không như lần trước[開心][開心][開心] Read Note
5
Get QooApp for Android