Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
OfLoki TheJoke 55322325

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (1)

[汗顏]l
game chơi được nhưng mà 1 khi đã thoát ra vô lại là nó bị lỗi cứ loading hoài

Notes (2) More
Tôi không hiểu tại sao tôi mua hero trong store nhưng nó không hiện trong codex hay cả trong trận gì cả. Tôi đã tạo nhiều account khác nhưng cũng giống như vậy mong GM xem xét lại. Read Note
15
Get QooApp for Android