Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Minh VoBao 54533019

Following 7 Follower(s) 0

Game Comments (4) More

không vào đc game nha chăn ip viet nam thì thôi vậy ăn 1 sao là đc dùi

Epic Seven | Global

1.0

không vào đc game cứ conneting hoài

Blue Archive | Global

1.0

không chơi đc

VALKYRIE CONNECT | Global

2.5

the gatcha is very very bad not fun at all

Show More
Get QooApp for Android