Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
GameLacRateVote1Sao 47791954

Following 3 Follower(s) 1

Game Comments (2)

5gb rồi cập nhật thêm 900mb Vô lý game mới ra tính tranh ngôi với Princess Connect à

Cập Nhật ít thôi Cygames địt cụ KMR nữa ra event vừa thôi Gems thì cũng ngon đấy mà máy quá tải không ngon đâu

Get QooApp for Android