Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
MeCeii Sama
MeCeiiSama 47772370

Following 0 Follower(s) 2

MeCeii Sama
Game Comments (1)

Disney Twisted Wonderland

5.0

Game nhìu zai ngon lắm nha✨
Nó không khó dịch lắm đâu nên mấy bạn mà siêng cày cốt truyện cứ tải ba cái app chuyên dịch chữ qua hình ý✨
Kim cương ở đây cũng dễ kím nên siêng cày là oce ha✨
Game cũng chả nặng mấy, down mấy gói linh tinh à✨
Game này có nhóm game Việt Nam do 1 idol Việt Nam lập ấy nên có bất cứ thắc mắc cứ lên nhóm: Disney Twisted Wonderland FC - VN là ra nha✨
Game chủ yếu là ngắm ngắm ngắm và mlem nhân 3,14 lần thoy ✨

Get QooApp for Android