Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
HELLO
KellyCapri14012005 43183100

Following 6 Follower(s) 67

HELLO
Game Comments (12) More

So Good!!![鬼臉][鬼臉][鬼臉]

Maiden‘s Haven Academy

4.2

[開心][開心][開心][開心]

貓之城 - 送300抽

4.4

[開心][開心][開心]

Onmyoji Arena | Global

4.4

[色色][色色] Chơi bản nào cũng oke hết o, chi tiếc la no khong đăng nhập được vào tw như trước nên mất 1 cái acc🥹

Aether Gazer | Global

4.4

Chơi ổn, dung lượng tải game cũng không có nhiều, đồ hoạ đẹp, cốt truyện oke, chơi không đánh theo lượt càng thích nữa. Roll char bậc S cũng nhiều không lệch lắm. Nói chung chơi rất okela[鬼臉][賣萌][賣萌]

wow, a very great game , I really like the game image , very charming .

Love Nikki | English

5.0

i love them , very fun and relaxing to play . I'm from vietnam . [厲害][色色]

[賣萌][賣萌] I love game !

[鬼臉][鬼臉][微笑][耍帥] game chơi rất tốt nha mn

Cyber Hunter Lite

4.6

- This is a very good game and I really like this game !!

Show More
Notes (5) More
[色色][色色] Read Note
1
Get QooApp for Android