Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Music ATP 41439428

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (4) More

Otogi Frontier

2.6

[發困]game hơi lag. khó hiểu

Girls X Battle 2

2.4

game p2w.
chơi free thì thọt ghê lắm.
vs lại h tỉ lệ roll 5* giảm thậm tệ hơn trước nhiều còn 0.015% thì ra thế é.o nào

Minion Rush

2.6

Idol Kawaii.
but sever game so lag i cant download

game tuyệt lắm ae

Show More
Get QooApp for Android