Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Heon Kim 41169120

Following 42 Follower(s) 6

Game Comments (3)

Arknights | English

5.0

hài lòng về tất cả cho đến khi nó tới gần 4GB hoặc có thể hơn :(( phần roll tướng hơi buồn á ...

Helix Waltz | English

4.8

Awsome !!!! A lot of handsome guys here[開心][開心][開心][開心][色色][色色][色色]
My id is 346877 add me if u like

Notes (6) More
Find a Guild "(( Tình hình là bé chơi game này mà chưa có guild gia nhập. Có anh chị VN nào có guild cho bé vô với ạ =^^= Read Note
7
Get QooApp for Android