Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
San Nguyễn 38065024

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (1)

Character mới không change form khi battle, toàn làm char mới cho nhiều nhưng quá cẩu thả, họ chả tôn trọng old char khi buff new char quá hư cấu, cũng chả qua tâm người chơi trong khi mọi thứ phải qua gacha

Get QooApp for Android