Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Limited Edition Of Youth
EricaCandy 36423727

Following 0 Follower(s) 1

Limited Edition Of Youth
Game Comments (9) More

Onmyoji | Asia

5.0

Ngoài cái tỉ lệ gacha cực ngon và nhiều phần thưởng hơn thì server này chẳng có vị đéo gì. Thật sự chẳng có vị đéo gì. Vắng vãi tomlon ạ.

Vietnamese Road

5.0

I do jaywalking in HCM city every day, but still can't finish stage 2 of this game 😂😂

Onmyoji Arena | Global

5.0

nice

Hide.io

5.0

Funny 🤭🤭

Soul Knight | Global

5.0

Lối chơi rất nhàm, không hay, mình chê
👌👌

。。。

Onmyoji | English

5.0

陰陽師[開心][開心]

Hmm... 🤔🤔
Vietnamese: “崩壞/Băng hoại”
Chinese : “崩壞/beng huai”
Japanese : “崩壊/houkai”

Show More
Get QooApp for Android