Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Bon Khang Lam 36035481

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (3)

Girls X Battle 2

5.0

game hay,rất dễ cày và mạnh lên.nhưng sao game lại tạo điều kiện nạp dữ vậy,thành ra nếu có player nạp sẽ tạo ra mất cân bằng nặng nè,nên tìm cách tránh.

game scout rate super thấp,thà chơi sao md còn cao hơn gấp 10

please make the game can save data with facebook

Get QooApp for Android