Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Nam Tống Thành 35994325

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (5) More

Ash Arms | Japanese

4.6

Good game but need many gifts in each new event[委屈][委屈][委屈][不滿] please.

Beastie Bay

4.4

Game nhiều cơ chế hay như săn và nuôi thú như pokemon, xây dựng và quản lý vùng đất...Hay đấy nhưng cần có bản 2 hoặc cập nhật mới như thêm thú hoặc vùng đất mới.[委屈][委屈]

Azur Lane | English

4.4

Game đồ hoạ đẹp nhạc ngầu nhiều event mới
nhưng tỉ lệ thuận với dung lượng hic 😙

Warship Girls | Japanese

3.8

Hay nhiều tàu mới nhưng mong có thêm phần thưởng cho mỗi event mới 😙

Magatsu Wahrheit | Global

5.0

The game very good i like it
Game hay nhạc hay nhiều lớp nhân vật để chơi nên gọi là siêu phẩm

Show More
Notes (1) More
Quá ngon
2
Get QooApp for Android