Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
ImGey 34789752

Following 0 Follower(s) 1

Game Comments (8) More

Echocalypse | SEA

4.6

ye

vãi nồi gần 10gb hơn con game honkai impact luôn

Orphans Order

3.0

loading vào ải về menu vs xếp đội hình bla bla chậm quá bấm vào rồi 2-3 giay sau mới vào hoạt ra

ơ sao vào game k đc thế ,có pro nào bị k

COUNTER: SIDE | SEA

4.0

oMG 3gb vô game tải data nữa chất 5gb quá

Last Origin | Japanese

2.0

sao tui méo vào đc game cứ ở màn hình chờ hoài

k thích bản cập nhật này lắm ,nhìn nó ngu ngu sao sao ấy ( ý kiến cá nhân thôi )

có ông nào bị hiện tượng tải tài nguyên chậm k 12mb mà nữa giờ chưa xong

Show More
Get QooApp for Android