Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Minh Tuấn 32447821

Following 1 Follower(s) 0

Game Comments (4) More

Happy#聞姬起舞活動 100抽
遊戲本身比較類似放置手遊,基本操作起來相當簡單,後期養成也跟大多手遊類似,就讓各位玩家自己摸索了!
而新手10抽可以無限重抽,最多能同時有兩二SSR角色k入手,只是兩角都是要自己想要的可能需要看運氣了°
一款色色紳士類遊戲,也能當養老婆遊戲了,切入讀取的畫面就讓人,無論是人物畫風或是角色的服裝也是,都挺棒的!!!可以說是福利滿滿的遊戲遊戲
本身比較類似放置手遊,基本操作起來相當簡單,後期養
成也跟大多手遊類似,就讓各位玩家自己摸索了!

Touhou Cirno Tank

5.0

funky

phần animation quá tệ, gameplay thủ thành như battle cats thì vui thật nhưng mà dev nên chú tâm làm lại phần animation đi

the fever too lag make gameplay harder, make low mode pls

Show More
Notes (1) More
#Tsukimi  Read Note
2
Get QooApp for Android