Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Maou-sama 29502160

Following 0 Follower(s) 1

Game Comments (3)

1 Cấm thuật để roll ra 5sao

Đầu tiên trước khi roll hãy nghĩ về 1 con 1sao nào đó, càng yếu càng tốt xong rồi roll, bạn sẽ nhận đc 1 con" 1 sao"

Cấm thuật IS A LIE

Game này hay nè. Mong sao nó không về VN mà nếu có thì đubgwf vào tay các thánh dịch game võ lâm :))

hello có ai giống mình ko? bên Việt Nam bị xóa khỏi CH play nên bay qua đây chơi haha.

Get QooApp for Android