Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Liêm Sỉ U wU
QUser28428499 28428499

Following 0 Follower(s) 0

Liêm Sỉ U wU
Game Comments (1)

Game hay lắm luôn, đồ họa dễ thương, game play và các skill được chỉnh lại rất sáng tạo, nhạc hay mỗi tội hơi lag, nhất là khi đi PvP (có khi tại máy tôi yếu :v)
Sẵn tiện cần thủ túc đi chung nâng đỡ nhau cho bớt trầm cảm nè ;-;

Get QooApp for Android