Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Hiep Phan 28132085

Following 1 Follower(s) 1

Game Comments (2)

AURA KINGDOM | English

2.4

phần update chỉ nặng 200 MB nhưng chờ 30' chỉ được có 20%, ấn tượng đầu về trò chơi không tốt

ko vào được😡😡😡😡

Get QooApp for Android