Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Khai Bang Do 27926445

Following 1 Follower(s) 3

Game Comments (9) More

Final Gear | Japanese

5.0

game rất hay, chỉ cần chăm chỉ là sẽ có được nhiều waifu, vũ khí tím.

Qute Qute Dungeon

3.6

yes! graphics, sound and storyline is not good but with me, it is great game! 5 star!

yes! không còn gì để bàn cãi cho một tác phẩm kinh điển của thế kỷ.

Ash Arms | Japanese

4.6

game rất hay! nhưng bạn nào chỉ mình cách giữ acc với. lỡ máy mình bị gì thì mình chết mất. (vietnamese)

To play this game and become pro, you need time and believe your servant. If you want stronger by monney in short time, don't play this game. I like this game.

Warship Craft

3.4

this game is okay. but my ship is always is black in battle and every where. Help me!

this game is stopped, so sad

Stella Maiden | English

4.8

Game thuộc thể loại gameplay độc nhất vô nhị từ trước tới nay mình từng chơi. Lời khuyên cho các bạn để chơi lâu dài với game là hiểu tiếng Anh và chịu khó. Game rất hay, mong NPH tiếp tục phát triển.

Abyss Horizon | Japanese

4.2

he! it had an update!

Show More
Notes (3) More
why i lost my acc, i use google acc to go in. now i re install the game and lost acc. Read Note
13
Get QooApp for Android