Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Tấn Hàn 25758437

Following 2 Follower(s) 3

Game Comments (6) More

Banner Nero lừa vc, Nero thì éo thấy đâu mà toàn là Ser của Story.

Chơi bản Beta hồi trước h lười cày lại vl

My Hero Academia

5.0

Yeah. I love the game😍 I have Kacchan, Deku, Todoroki

Shit . Summon servant is trash.

Game quá nhẹ

lên web tìm Apk rồi tải về cài đặt .xog vô đây update nhen các mem

Show More
Notes (9) More
Cinematic Adventure RPG, The Seven Deadly Sins: Grand Cross http://7dsgc.netmarble.com Set off on a new adventure with friends!
Download: https://www.facebook.com/7ds.en
Read Note 7dsgc.netmarble.com The Seven Deadly Sins: Grand Cross - Netmarble [The Seven Deadly Sins] are now on mobile! Join them in this grand adventure RPG.
2
Get QooApp for Android