Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
星PhươngDuy猫 19205185

Following 3 Follower(s) 2

Game Comments (4) More

Arena of Valor | Japanese

3.4

Chờ trận thì lâu .chs như lq vn thôi mà như mới chơi chưa có ngọc thì đánh hơi yếu.thấy toàn ng Việt chs .chs thì toàn chửi"

Please Delete the game in qoo app

Endless Strike

1.0

The game can't update ???/// Mr Qoo.!!!

The game error in open.Witch android 8.1

Show More
Get QooApp for Android