Register Notifications () User Center My Games My Notes My Comics Sign out
Nhan Tran 17238692

Following 1 Follower(s) 0

Game Comments (2)

Implosion

1.0

cài vào không chơi được đen thui màn hình

Honkai Impact 3 | Korean

5.0

hay đó cho 5* nhưng có nhiều nhiệm vụ tác vụ khó quá trời [發火][發火][發火]
cho thêm nhiều loại vũ khí mới mạnh hơn đi cho người không nạp tiền vào cũng mạnh ý.
nhân vật cấp s khó kiếm quá trời đánh quá trời mỗi tuần được có 2 mảnh biết bao giờ mới được một con cấp s

Get QooApp for Android