Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Nhan Tran 17238692

Following 2 Follower(s) 1

Game Comments (3)

Implosion

1.0

cài vào không chơi được đen thui màn hình

Azur Lane | English

5.0

mạnh quá đi ải cũng chán haizzz

hay đó cho 5* nhưng có nhiều nhiệm vụ tác vụ khó quá trời [發火][發火][發火]
cho thêm nhiều loại vũ khí mới mạnh hơn đi cho người không nạp tiền vào cũng mạnh ý.
nhân vật cấp s khó kiếm quá trời đánh quá trời mỗi tuần được có 2 mảnh biết bao giờ mới được một con cấp s

Notes (2) More
sao không vào được vậy 2 ngày rồi Read Note
8
Get QooApp for Android