Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
EmiliaChan 12534870

Following 0 Follower(s) 0

Game Comments (4) More

cứu mình với ạ :( mình định sync data từ điện thoại lên pc mà nhập id với pass nó cứ báo sai trong khi mình ghi đúng từng chữ từng số 😭 giờ mình không transfer dữ liệu được nên sợ mất acc game quá

CODE:D-Blood | Japanese

5.0

Có ai ở server 両銅の城 không? :'(

Server nào là nhiều người Việt nhất vậy? :3

Dragon Raja | Global

5.0

the reason i play this game is because my waifu is pretty

Show More
Get QooApp for Android