Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
...
Sung Min Park 10273754

Following 14 Follower(s) 5

...
Game Comments (17) More

Genshin Impact

4.0

good game

Good game

Honkai: Star Rail

4.0

good game

The Tale of Food | Global

5.0

[開心][怪笑]

nice

Pocket Love

5.0

cute game _(:3 」∠ )_

1 thời tuổi thơ với Disney 😌

Homescapes

4.6

game giải trí tốt 🥳

game đồ hoạ đẹp, chơi rất thư giãn, thích những mấy khoản bay trên mây [開心]

Obey Me! Shall we date?

5.0

quay gacha cũng dựa nhân phẩm lắm, nhưng được cái game đẹp, mấy ổng cũng ngầu ngầu [怪笑]

TEARS OF THEMIS | Global

5.0

good game [怪笑]

Figure Fantasy | English

5.0

Đồ hoạ đẹp, chất lượng 💖

Show More
Notes (24) More
#QooAppGacha  Read Note
1
Get QooApp for Android