Register Notifications () Account Center My Games My Notes My Comics Sign out
Leader D.Rayleigh 10127845

Following 1 Follower(s) 2

Game Comments (3)

như shjt lun. tạo nhân vật theo ý mh xong bấm kết thúc bước cuối để zo game chơi thì bảo thiết kế không hợp lệ. nhưng để mặc định k tùy chỉnh thì chơi dc. thế thì mục tùy biến tạo hình nv làm qq j hả

BnB M

4.4

Đợi bảo trì ổn lại mới chơi dc. tuổi thơ thế hệ 8x 9x định mệnh [開心]

Icarus M | Korean

2.4

SLOW

Get QooApp for Android